Om Reisegarantifondet

Tenuta Italia er medlem av Reisegarantifondet, en lovpålagt ordning for arrangører av pakkereiser. Nedenfor kan du lese mer om ordningen og når garantien trer i kraft.
Reisegarantiordningen gjør at du er sikret pengene tilbake dersom pakkereisen (en garantipliktig reise, ref Pakkereiseloven) kanselleres som følge av konkurs.

Ordningen gjelder ikke dersom du kun har kjøpt en ruteflybillett eller dersom du har kjøpt deler av reisen hos forskjellige leverandører. Du må ha kjøpt minst to av tre pakkereiseelementer (transport, overnatting, vesentlig turistmessig ytelse) av samme arrangør for at penger skal utbetales.
Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge.

Deres viktigste oppgaver er å sørge for at arrangører av pakkereiser stiller lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise dersom en arrangør går konkurs.

Det følger av pakkereiseloven at en arrangør eller en formidler av pakkereiser er pålagt å stille individuell garanti.

Alle som har kjøpt en garantipliktig reise hos en som har stilt reisegaranti, kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom reisen blir avlyst som følge av konkurs eller akkord hos arrangøren.
Reisegarantifondet
Hva er en pakkereise?

Med en pakkereise menes det som ligger i ordet; at man har kjøpt en reise bestående av flere elementer som tilsammen utgjør en pakke. I loven er dette nærmere beskrevet i pakkereiselovens § 2-1. Elementene i pakken beskrives som losji, transport og annen turistmessig ytelse. En pakke må inneholde minst to av disse elementene. I tillegg må reisen vare i minimum 24 timer eller inneholde overnatting.